Hướng dẫn thanh toán

CTY VẬN TẢI HOÀNG NGUYỄN chấp nhận thanh toán bằng tất cả các hình thức thanh toán trực tuyến chuyển khoản thông qua các kênh ngân hàng để đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho khách hàng qua các số tài khoản sau :

  • Tài khoản : CT TNHH MTV DV VT QUỐC TẾ HOÀNG NGUYỄN
  • stk: 0441000638922 – ngân hàng Vietcombank – Tân Bình
  • Tài khoản : NGUYỄN PHAN LỘC
  • stk: 0071000778239 – ngân hàng Vietcombank
  • Tài khoản : NGUYỄN PHAN LỘC
  • stk: 19027754844015 – ngân hàng Techcombank
  • Tài khoản : NGUYỄN PHAN LỘC
  • stk: 22502907 – ngân hàng ACB
  • Thanh toán qua thẻ masterCard ,thẻ thanh toán quốc tế hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Công ty sẽ gửi các chứng từ thanh toán: hóa đơn điện tử thuế GTGT, phiếu thu, xác nhận vận chuyển qua email cho khách hàng sau mỗi chuyến đi.

xác nhân tk ngân hàng

xác nhân tk ngân hàng