5/5 - (1 vote)
thuê xe quảng cáo
Mini road show – HCM 23-29/10/2021
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Đội xe phục vụ đoàn làm phim tư liệu của Mỹ tại Châu Đốc
Thương hiệu Uy Tín
thương hiệu uy tín 2022

 

Thuê e quảng cáo
Road show TP bank 05-18/05/2022
thuê xe quảng cáo
Road show 2022
Thuê xe quảng cáo
Road show TP bank 05-18/05/2022
Thuê xe quảng cáo
Mini road show
Du lịch cộng đồng Cồn Sơn
Đưa khách tham quan Cồn Sơn – Cần Thơ
Thuê xe tham quan du lịch
Đưa khách đi tham quan trại cá
thuê xe tham quan du lịch
Đưa khách tham quan trại cá Cồn Sơn
thuê xe tham quan du lịch
Đưa khách tham quan trại cá Cồn Sơn
thuê xe tham quan du lịch
Chụp ảnh kỉ niệm Cồn Sơn – Cần Thơ
Thuê xe đi Tịnh Biên - An Giang
Thưởng thức trái Thốt nốt – Tịnh Biên An Giang
Thuê xe đi Tịnh Biên - An Giang
Vi Vu hè 2022 cùng khách – Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư – Hồ Chí Minh

 

Thuê xe đi Tịnh Biên - An Giang
Chụp ảnh kỉ niệm cho khách đi tham quan Rừng Tràm Trà Sư – An Giang
Hành Trình miền tây
Kết thúc chuyến hành trình phục vụ đoàn khảo sát tại miền Tây từ 20/08/2022 đến 31/08/2022